Välkommen till Västgöta-Data AB

Vi utvecklar och säkrar våra kunders IT-verksamheter. Vi jobbar därför med människor, verksamheter, programmering, databaser och nätverk. I kombination med att våra programvaror och kundlösningar måste klara god säkerhet så faller en rad områden naturligt in i vår verksamhet.

En trofast partner och räddaren i nöden!

Vår IT-avdelning sköter och driftar servrar och arbetsstationer, nätverk, backupsystem, brandväggar och kommunikationslösningar. Ibland är det bara en skrivare som krånglar och ibland planeras ett komplett utbyte av hela nätverket. Oavsett vad era behov är finns vi ett telefonsamtal bort!

IT-lösningar som smälter in

Vi hjälper er med nyutveckling, programmering, anpassning, integration och förvaltning av verksamhetssystem och databaser. Vi löser allt från samordning av affärssystem till datakonvertering vid byte av exempelvis lagersystem. Vi konstruerar dessutom analyssystem, datalager och hjälper kunder med patent och realisering av patentlösningar i nära samverkan.


Örnkoll på säkerhet

Säkerhet sammanfattas med att rätt personer har tillgång till rätt material när de behöver det. Att hålla obehöriga borta; skydda mot oavsiktliga ändringar eller se till informationen finns kvar efter en incident är för många företag en överlevnadsfråga. Vi jobbar förebyggande med både teknik och utbildning för att etablera god IT-säkerhet hos våra kunder. Vår IT-revision stärker ert företags motståndskraft, medvetenhet och säkerhetstänkande vilket ökar era möjligheter att undvika ekonomisk skada i händelse av en incident.


Behöver ni hjälp, vi är idel öra!

Behöver ni förstärkning av era resurser inför förändringar eller investeringar i nya system. Vi erbjuder utvecklare, projektledare och verksamhetskonsulter på heltid eller deltid antingen på plats hos er eller lokaliserade hos oss. Vi har arbetat med en rad större och mindre aktörer och hittar alltid lösning väl anpassad efter era behov och utmaningar.


Mjukvara som bygger broar
 

Vi utvecklar och säljer sedan flera år en fil- och dokumenthanteringsprogramvara (zFTPServer) för samarbete inom och mellan organisationer. Detta är ett säkert alternativ till bland andra Dropbox och ”Skicka filen”. Standarder implementerade i zFTPServer ger möjlighet att enkelt och säkert dela små och stora filer, ritningar, bilder och dokument med konsulter och samarbetspartners. zFTPServer används idag av en rad stora europeiska banker, kreditinstitut, forskningslabb, försvarsindustrier och av tusentals andra företag över hela världen. Vi har stöd för de flesta språk (exempelvis kinesiska, japanska, koreanska och ryska) vilket är bra för företag som verkar på exportmarknader.

Hjärnan är kärnan!

Västgöta-Data AB har växt organiskt under hela resans gång med fokus på långsiktiga samarbeten, där vi vill medverka till framgång för dig som kund. De kärnvärden som skall utmärka oss är:

Offensiva: Ordning och reda genom smidiga IT-lösningar; Vi kombinerar utveckling, integration och anpassning med drift för att IT-systemen skall passa din verksamhet.

Drivande: Vi tänker längre; tillsammans inför vi nya idéer och koncept, vågar föreslå annorlunda lösningar och driver utvecklingen framåt. Tillsammans växer våra verksamheter.

Kompetenta: Drivna, kompetenta medarbetare skapar framgång för oss och våra kunder. Med erfarenhet och kompetens inom programmering utveckling och databaser, sätter vi kunden först.