Välkommen till Västgöta-Data AB

Smarta IT-lösningar för säker åtkomst, hantering och kommunikation av affärskritisk information. Användbara IT-system som kommunicerar och fyller sitt syfte kräver en kombination av människor, verksamhetssystem, programmering, databaser och nätverk. När alla bitar faller på plats jobbar vi tillsammans och gör rätt saker!

En trofast partner och räddaren i nöden!

Vår IT-avdelning sköter och driftar servrar och arbetsstationer, nätverk, backupsystem, brandväggar och kommunikationslösningar. Ibland är det bara en skrivare som krånglar och ibland planeras ett komplett utbyte av hela nätverket. Oavsett vad era behov är finns vi ett telefonsamtal bort!

IT-lösningar som smälter in

Med branschledande lösningar i botten hjälper vi er med utveckling, programmering, anpassning, integration och förvaltning av verksamhetssystem och databaser och säkrar kommunikationen. Vi har dessutom stor erfarenhet att konstruera analyssystem och datalager samt realisering av patentlösningar.


Örnkoll på säkerhet

Säkerhet innebär att endast rätt personer har tillgång till rätt material när de behöver det. Att hålla obehöriga borta; skydda mot oavsiktliga ändringar och se till informationen finns kvar efter en incident är för många företag en överlevnadsfråga. Förebyggande teknik och utbildning etablerar god IT-säkerhet hos våra kunder och med IT-revision stärker vi ert företags motståndskraft, medvetenhet och säkerhetstänkande för att undvika eller reducera ekonomisk skada i händelse av en incident.


Behöver ni hjälp, vi är idel öra!

Förstärkning av resurser inför förändringar eller investeringar i nya system. Vi erbjuder utvecklare, projektledare och verksamhetskonsulter på heltid eller deltid antingen på plats hos er eller lokaliserade hos oss. Vi har arbetat med en rad större och mindre aktörer och hittar lösningar anpassade efter era behov och utmaningar.


Mjukvara som bygger broar
 

Vi utvecklar och säljer sedan mer än 10 år en fil- och dokumenthanteringsprogramvara (ProVide) för samarbete inom och mellan organisationer. ProVide är ett säkert alternativ för de som inte kan, vill eller får använda tex Dropbox, ”Skicka filen”. ProVide följer alla relevanta standarder ger möjlighet att enkelt och säkert dela små och stora filer, ritningar, bilder och dokument med konsulter och samarbetspartners. ProVide används idag av en rad stora europeiska banker, kreditinstitut, forskningslabb, försvarsindustrier och av tusentals andra företag över hela världen. Vi har stöd för de flesta språk (exempelvis kinesiska, japanska, koreanska och ryska) vilket är bra för företag som verkar på exportmarknader.