Utveckling & Integration

Vi kan hjälpa er med nyutveckling och programmering, anpassning, integration och förvaltning av verksamhetssystem och databaser. Vi löser allt från samordning av affärssystem till datakonvertering vid byte av exempelvis lagersystem. Vi konstruerar dessutom analyssystem, datalagersamt hjälper kunder med realisering av patentlösningar i nära samverkan.

Programmering

Nyutveckling, integration eller anpassning av IT-system.

Vi realiserar era idéer, kompletterar med vår kunskap och tillsammans bygger vi för framtiden. Vi programmerar och utvecklar med ett brett spektrum innefattande såväl SCRUM, OpenUp som XP, och agila metoder. För närvarande har vi projekt i Delphi, C++, C#, PHP, Java och ADA. Västgöta-Data AB fokuserar på utveckling, integration och analys kopplat till avancerade databaser och SQL, något som är en central del i de flesta projekt och uppdrag vi åtar oss.

Vi kan teknik och erbjuder projektteam med experter inom verksamhetsmodellering, projektledning, systemutveckling, databaser, programmering, artificiell intelligens, matematik och statistiska metoder.

Integration

De flesta verksamheter har idag ett flertal IT-system som helt, delvis, eller inte alls kommunicerar. Detta riskerar att leda till dubbelarbete, manuell inmatning och Exceldokument som ingen riktigt vet hur de fungerar. Vi jobbar med en rad olika affärs- och verksamhetssystem med fokus på datakonvertering, inkapsling, datalager och integrationslösningar. Med erfarenhet av SAP, Visma, Hogia, Monitor, Pyramid, Agresso, Personec och WinLAS har vi möjlighet att finna anpassade lösningar för just dig.

Ständiga förbättringar, effektiviserad hantering och tidig respons på förändringar kräver intrimmade system och processer anpassade till arbetet som medarbetarna utför. Förändring medför ofta nya system, anpassning av gamla eller behov av att integrera så att era system jobbar tillsammans med både andra system och med era medarbetare.

Vi är oberoende utan bindningar till specifika system, plattformar eller programmeringsspråk. Med expertis inom databaser, datakonvertering och programmering ser vi till att allt fungerar och tar tillvara dina intressen vid kontakt med andra systemleverantörer.

Patent-hjälp

Vi har hjälpt ett antal kunder med att ta en vag idé till konkret uppfinning och vidare genom patentprocessen till färdigt patent. Det rör sig om helt nya algoritmer och lösningar på spännande IT-problem.

Vi finns med som partner och bollplank, gör research, författar texter och pratar med patentbyråer med målet att din idé ska bli en värdefull och lönsam uppfinning.

Vi finns givetvis med dig vid sedan när din uppfinning ska skapas och göras tillgänglig på marknaden – från ax till limpa.