Digitalisering, kommunikation, utveckling av mjukvara och appar samt underhåll

Västgöta-Data ABs verksamhet handlar om att tillgängliggöra rätt information i rätt tid till rätt personer. Detta är den traditionella definitionen av IT-säkerhet men för oss handlar det om ett systemtänk som börjar med funktionsanalys kopplat till systeminfrastruktur, till klienter samt till den programvara och de system som får ett företag att fungera. Vi gör inte allt för alla; men vad vi gör är utveckling, leverans och underhåll av kritiska verksamhetssystem utan vilka moderna företag inte fungerar.

Med noggrannhet, proaktivitet och stort driv kopplat till försiktighet och god etik kan vi hjälpa dig som vill undersöka möjligheter, utveckla nya lösningar, strömlinjeforma processer; eller dig som bara vill att allt fungerar.


Västgöta-Data AB har under lång tid levererat seniora och juniora konsulter till SAAB AB, Electronic Defence Systems. Uppdragen har i huvudsak gällt utveckling av militära system på SAAB i Skövde. Fokus för Västgöta-Data ABs konsulter har varit programmering, viss design och testning ofta med inriktning mot ovanligare programmeringsspråk där våra specialkunskaper varit eftersökta.


“Samarbetet med Västgöta-Data AB har framförallt inriktat sig på uppbyggnad av ett större datalager där data från en rad olika verksamhetssystem integreras och tvättas för att skapa sammanhållna datakuber för bland annat tidsrapportering, uppföljning av stödåtgärder och handledning. Datalagret har inneburit ett effektivt grepp för att säkra kvalitet och korrekthet i insamlade data såväl som i rapporteringen av data från de olika verksamhetssystemen.”
– Annika Molin, Chef IT-Systemförvaltning Samhall AB


“Västgöta-Data AB is always open for customer requirements providing the necessary product enhancements in a reasonable time frame. The support organization is flexible with a short response time where first level easily gets in touch with the development department in cases where deeper analysis is required. These reasons combined with a very intuitive and simple installation procedure are what led us into ProVide.”
– Customer representative for major world wide bank


“Västgöta-Data AB har på ett seriöst, kunnigt och samarbetsvilligt sätt hjälpt SignUp Software AB att realisera ett sedan lång tid tillbaka tilltänkt innovativt utvecklingsprojekt. Arbetet sträcker sig hela vägen från tidigt idéstadie, patentprocess till leverans av såväl prototyp som demo. Västgöta-Data har över tid agerat komplett leverantör med goda kompetenser inom försäljning/verksamhetsförståelse, projektledning, utveckling, testning och leverans.”
– Göran Garvner, Styrelseordförande SignUp Software AB


“Västgöta-Data AB har som leverantör och utförare av IT-revisioner belyst säkerhetskulturen, backuper, skydd mot skadlig kod, säkerhetskonfigurationer på så väl brandvägg som servrar och behörighetssystem hos Vänerenergi. Detta har bland annat medfört ökad medvetenhet om säkerhet hos personalen samt bidragit med information som ger effektivisering vid framtida underhåll av IT-miljön.”
– Rolf Åkesson, Verkställande direktör VänerEnergi AB


Västgöta-Data AB har för Inexchanges räkning utvecklat programvara och algoritmer för dataanalys. Projektet utnyttjar Västgöta-Datas specialistkompetens inom artificiell intelligens, genetiska algoritmer och statistik för avancerad dataanalys.


I nära samarbete bygger vi datalager för att inhämta, tvätta och analysera indata till BizView framförallt inom ramen för Samhall AB. BizView är marknadens mest avancerade analyssystem för verksamhetsstyrning med både budget och uppföljningskalkyl samt flaggning av relevanta nyckeltal.


“Västgöta-Data AB har som leverantör genomfört ombyggnad av Bengt Dahlgren Skövde ABs IT-infrastruktur. Arbetet har skett i samarbete med övriga Bengt Dahlgren bolagens IT- leverantörer. Arbetet har innefattat såväl sammankoppling av WAN och LAN-strukturer, datamigrering samt drifts-, backup- och supporttjänster.”
– Mikael Sundell, VD Bengt Dahlgren Skövde AB


“Verksamhetsutredningen som genomförts hos Goodtech avser analys av IT-funktion med kringliggande arbetsuppgifter/system för att belysa nuvarande system- och resursstöd i förhållande till verksamhetens behov. Studien har genomförts i syfte att presentera ett väl underbyggt beslutsunderlag för ledningens arbete med att förändra, effektivisera och anpassa verksamhetens IT-system och processer med fokus på effektivare verksamhetsstöd med minskade kostnader.”
– Tobias Harnerud, HR-Chef Goodtech Projects & Services AB


Västgöta-Data AB sköter drift av nätverksarkitektur och backbone för Gothia Science Parks olika miljöer och mötesplatser. Västgöta-Data AB har bland annat designat och konfigurerat parkens centrala gatewaylösning med 100-talet VLAN med separata DHCP, switch och routerkonfiguration för backbone- och distributionsnät med trunkar samt servrar, backup och säkerhetslösningar.


SimBin Studios utvecklar racingsimulatorer både för hemmabruk och till evenemang. Västgöta-Data AB har levererat resurskonsulter till SimBin Studios inom programmering och utveckling i bland annat PHP, Java och databaser.


“We use ProVide on a daily basis and it’s been working out extremely well for us from day one. We mostly apply it for transfers of heavy files between our worldwide offices, but zFTPServer also exchanges information between our partners in different projects and helps us in managing licenses and installing procedures. Using ProVide is easy and problem free, as it should be, and we’re really satisfied with that.”
– Stefan Brax, Tornum AB


“We mainly use SFTP for delivering heavy media files between us and our customers. Since we started off with ProVide we’ve been using it quite rigorously and we’re happy to say that its stability and functionality is impressive.”
– Patrik Littmann, Vidino AB


SoftIT utvecklar lösningar för bland annat biluthyrning och mötesplatser på nätet. Västgöta-Data AB levererar resurskonsulter till SoftIt med fokus på systemutveckling och programmeringstjänster.


Västgöta-Data AB har på uppdrag av Tidaholms Energi AB belyst deras IT-miljö. Västgöta-Data AB har systematiskt granskat och säkerställt säkerhetsfunktioner gällande säkerhetskulturer både tekniskt och organisatoriskt.


Jag har alltid velat ha en leverantör som Västgöta-Data AB, att kontakta när vi står inför IT-problem/utmaningar/behov. Västgöta-Data har förmågan att kombinera prisvärdhet och kvalitet i sina lösningar och som därmed gynnar vår verksamhet.

– Peter Smedberg, IT-ansvarig Lidköping Energi AB