Affärsidé

Smarta IT-lösningar för säker åtkomst, hantering och kommunikation av affärskritisk information.

Vi erbjuder smarta lösningar tillgänglighet, sekretess, integritet och spårbarhet avseende kunders IT-system. Vårt åtagande sträcker sig från support och drift av servrar och klienter till säkerhetsrevision och programvaror (ProVide) för säker kommunikation av affärskritisk data. Vi hjälper även kunder med systemutveckling och integration av analyssystem och verksamhetssystem, ofta involverande komplexa databaser, antingen i projektform eller med resurskonsulter.


Värderingar

Offensiva
Ordning och reda genom smarta IT-lösningar som passar verksamheten. Vi kombinerar utveckling, integration och anpassning med drift och ett stort mått av säkerhetstänkande för att IT-systemen skall passa din verksamhet.

Drivande
Vi tänker längre, har nya idéer, vågar föreslå lösningar som driver utveckling och framgång. Tillsammans växer våra verksamheter.

Kompetenta
Driven, kompetent personal skapar gemensam framgång. Med erfarenhet och kompetens inom IT-säkerhet, programmering utveckling och databaser, sätter vi kunden först.


Socialt ansvarstagande

Arbete för ökat teknikintresse
Vi är sedan ett decennium med och arrangerar First Lego League. Tävlingen är en ansats från Lego-koncernen, tillsammans med Statoil och FIRST att globalt öka teknikintresse hos barn och ungdomar genom en internationell tävling där lag av barn i åldrarna 10-16 år tävlar mot varandra genom att bygga robotar och programmera dessa i Lego Mindstorms® för att lösa en rad tävlingsuppgifter som varierar varje år.

Mentorskap och handledning för högskolestudenter
Vi deltar i Högskolan i Skövdes mentorskapsprogram där vi agerar mentorer åt ett antal studenter på väg ut i arbetslivet. Vi följer studenterna under ett år, med regelbundna där vi ger tips och råd om vad övergången mellan skola och arbetsliv innebär. Vi handleder även examensarbeten för intresserade studenter. Vi kan både erbjuda ideställningar eller handleda utifrån studenternas idéer. Vi har inom organisationen själva arbetat inom akademien och har i olika roller dussintals examensarbeten.

Praktik och skolsamarbete
Vi tar regelbundet in praktikanter från skolor. Som elev får du vara med och se hur arbete mot kunder bedrivs och du ges arbetsuppgifter som liknar de du kan komma att stöta på senare i ditt yrkesliv.
Vi sitter även med i programrådet för T4, som utgör ett mjukvarufokuserat fjärde år på teknikprogrammet hos IT Gymnaiet i Skövde.

(Re)Habilitering
Vi har fleråriga samarbeten med Arbetslivsresurs och Arbetsförmedlingen där vi är med och under lång tid arbetsprövar, -bedömer och -tränar personer där arbetsförmågan inte är fullt klarlagd i syfte att habilitera eller rehabilitera personen till ett liv på arbetsmarknaden. Åtagandet för varje individ är ungefär ett år och vi ser här en chans att träna upp i syfte att när prövningen är slut anställa personen enligt de anpassningar som vi kommit fram till.
Vi arbetar både med de som en gång varit arbetsföra och måste rehabiliteras efter sjukdom eller olycka samt med de som aldrig tidigare haft en chans på arbetsmarknaden utifrån premissen att varje individ kan och vill bidra om de ges möjlighet.

Mångfaldsforum
Arbetet med jämställdhet och mångfald i företaget är ständigt pågående. För att hålla koll på de senaste metoderna och verktygen för att nå nya grupper, kanske nyanlända, är deltagande i Mångfaldsforum en självklarhet. Mångfaldsforum arrangeras årligen av Gothia Innovation, EDCS, IDC West Sweden, Högskolan i Skövde, Skaraborgs Kommunalförbund och finansieras av Västra Götalandsregionen. Fokus ligger på hur vi skapar former för ett hållbart jämställdhets- och mångfaldsarbete.