Fokusområden

Säker kommunikation involverande människor, verksamheter, system, databaser och nätverk. Västgöta-Data AB erbjuder marknadsledande produkter såsom zFTPServer, Avast Managed Workplace och IT-Revision samt support, utveckling och integration kopplade till dessa.

Genom nära samarbete och ledande verktyg säkerställer vi att era system fungerar.

Dataintegration och Business Intelligence

zFTPServer

Är ni i ett läge där ni inte kan, vill, eller får; använda Dropbox eller molntjänster för känsliga data? zFTPServer är en lättanvänd, säker och högpresterande server-programvara för kommunikation, utvecklad av Västgöta-Data, och såld globalt i mer än 10 år till tusentals kunder.

Agentway

AgentWay® är både infrastruktur och verktygslåda för företag som vill konsolidera data, populera och analysera datalager, eller sammanställa dagsaktuella rapporter från affärs- och verksamhetssystem. Kan integreras med samtliga BI-system.

Bizview

BizView är ett av de ledande systemen för budgetering, prognos, rapportering och analys i Norden. Fungerar som motor för planering, budgetering, prognostisering och verksamhetsstyrning.

Programmering & Integration

Utveckling & Integration

Projektteam med experter inom patentering, verksamhetsmodellering, projektledning, systemutveckling, systemintegration, databaser, programmering, artificiell intelligens, matematik och statistiska metoder.

Resurskonsulting

Kvalificerade konsulter, med rätt kompetens, på längre eller kortare uppdrag. Med brett urval av kompetenser med fokus på utveckling av programvara kan vi erbjuda programmerare inom Java, C#, .Net, PHP, ADA och Delphi samt flertalet databaser.

Kodförvaltning

Gamla egenutvecklade programvaror som ingen längre tar hand om, men som ändå behövs i verksamheten. Ofta skrivet i något gammalt programmeringsspråk ingen längre kan. Vi åtar oss att ta hand om programvaran och se till att den fortsätter fungera så länge den finns kvar.

IT-Drift och Support

Driftpaket Guld

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, proaktiv system- och nätverksmonitorering, automatiserad patchning, underhåll av servrar och klienter samt tillgång till en kunnig supportavdelning; med fastpris.

Driftpaket Silver

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, proaktiv system- och nätverksmonitorering, automatiserad patchning, underhåll av servrar och klienter samt tillgång till en kunnig supportavdelning.

Driftpaket Brons

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, grundläggande system- och nätverksmonitorering samt vid behov tillgång till en kunnig supportavdelning.

Driftpaket Platina

Tillgång till AVG Managed Workplace via externa servrar, hanterade av Västgöta-Data AB säkerställs minimal investering och tid från idé till färdig lösning. Konfiguration av AVG MW hanteras sedan av er egen organisation med Västgöta-Data som stöd.

IT-revision

Systematisk granskning av IT-system med avseende säkerhetskultur, backup, skydd mot skadlig kod, uppdateringar, säkerhetskonfiguration och översyn av brandväggar & behörighetssystem. Vi ökar er motståndskraft mot IT-baserade hot och risker.