AgentWay®

AgentWay® är både infrastruktur och verktygslåda för företag som vill konsolidera data, populera och analysera datalager (BI), eller sammanställa dagsaktuella rapporter från affärs- och verksamhetssystem. AgentWay® är en systemoberoende plattform som öppnar slutna verksamhetssystem och får dem att prata företagets språk.

AgentWay® sammanställer data, beräknar nyckeltal och presenterar dessa från ett eller flera affärssystem automatisk och utan handpåläggning. Med AgentWay® konsolideras information mellan IT-system, bolag och avdelningar så att ni kan göra korrekta jämförelser enligt gemensamma definitioner och automatiskt flagga relevanta affärshändelser eller transaktioner.

Läs mer om produkten

AgentWay® är en extremt flexibel datapump och integrationsmotor med kapacitet att integrera en mängd olika databaser, filer, eller andra källor, via agenter placerade nära datakällan. Arkitekturen bygger på en databas; exempelvis Microsoft SQL Server där instruktioner för AgentWay®s integrationsmotor byggs upp. AgentWay®s agenter samlar sedan in, felhanterar och levererar data till en centraliserad databas tillsammans med en leveransrapport. Denna flerlagerarkitekturen innefattar ett bottenlager som innehåller så mycket data och detaljer som är rimligt att dra ifrån de underliggande systemen och utifrån dessa skapas sedan vyer i datalagret med hjälp av SQL, lagrade procedurer och scripts. Rapporter och analysdata genereras utifrån datalagrets vyer antingen som indata till befintliga analys och rapportsystem tex BizView eller QlickView, alternativt presenteras som Excel-filer eller som datakuber tillgängliga från Excel.

Flerlagersarkitekturen innebär utökade möjligheter att genom vyer hantera information från olika system med olika granularitet (exempelvis minuter, timmar, dagar) där samkörning av data kan kräva gemensam granularitet. Grundtanken är att aggregeringar och specialiseringar av data bör hanteras noggrant då godtycklig nivå leder till att informationen kan förlora sin betydelse.

Med AgentWay® bygger vi effektiva datalager och rapportverktyg som ger rätt data för väl underbyggda beslut i moderna verksamheter. En genväg till smarta datalager för mer analys och beslutsfattande för pengarna!

  • Konsolidering av data från multipla datakällor, databaser, filer & affärssystem
  • Styr datainsamling & felhantering från central databas via lokala agenter.
  • Staging, felrättning, granularitet och validering till valfritt datalager eller analyssystem.
  • Full integration med Microsoft BizTalk som datakälla och/eller målplattform.
  • Stöd för dataanalys via BizView eller QlickView.

Genom sin flerlagersarkitektur är AgentWay® kompatibel med de flesta verksamhets- och affärssystem. Programvaran har en rad sätt att hämta information antingen via systemens egna gränssnitt och API:er, via exporterad data eller rapporter eller genom direktintegration mot databaser för att extrahera lagrade informationen. Systemet kan ta in data från proprietära filer eller exempelvis från XML, XBRL, externa rapportfiler och system och från textformat från både UNC- och FTP-källor. De databaser AgentWay® i dagsläget kan hantera innefattar bland annat MS SQL, Oracle SQL, MySQL, Pervasive, PostgreSQL. Systemet integrerar vidare fullt ut med Microsoft BizTalk och analyssystem såsom BizView och QlickView både som källor och som målplattform.

Kompatibilitet och anpassning av AgentWay®s till befintliga, förändrade eller nya datakällor kontrolleras och initieras med parameterstyrning baserat på tabeller, script och lagrade procedurer. Denna flexibilitet och anpassningsbarhet avseende AgentWay®s arkitektur gör att vi kan hantera såväl datapumparna som datainsamlingsklienterna efter en ständigt växande flora av nya fil och dataformat, databassystem och systemkällor. AgentWay® samt de klienter som samlar in och felhanterar data parameterstyrs vanligen från Microsoft SQL Server men andra databasservrar går lika bra.