Fokusområden

Vår verksamhet fokuserar på att leverera utmärkt programvara och lämpliga lösningar som tillhandahåller kunder med pålitlig och korrekt information (integritet), till behöriga användare (sekretess), i rätt tid (tillgänglighet). Västgöta-Data AB erbjuder både digitaliserings- och utvecklingstjänster samt en egenutvecklad marknadsledande serverprogramvara, ProVide, för säker hantering av dokument och filer.

Vår supportavdelning erbjuder handfast hjälp, samt använder Avast Managed Workplace, för automatisering av driftstjänster där vi uppdaterar, övervakar och hanterar stora som små nätverk kostnadseffektivt.

ProVide

Är ni i ett läge där ni inte kan, vill, eller får; använda Dropbox eller molntjänster för känsliga data? ProVide är en lättanvänd, säker och högpresterande server-programvara för kommunikation, utvecklad av Västgöta-Data, och såld globalt i mer än 10 år till tusentals kunder.

Agentway

AgentWay® är både infrastruktur och verktygslåda för företag som vill konsolidera data, populera och analysera datalager, eller sammanställa dagsaktuella rapporter från affärs- och verksamhetssystem. Kan integreras med samtliga BI-system.

Bizview

BizView är ett av de ledande systemen för budgetering, prognos, rapportering och analys i Norden. Fungerar som motor för planering, budgetering, prognostisering och verksamhetsstyrning.

Digitalisering

Möt digitaliseringens utmaningar med våra verksamhetsanalytiker och projektteam. Erfarna analytiker och utvecklare hjälper dig att planera möjligheter och syfte. Vi driver sedan projekt från start till mål.

Resurskonsulting

Kvalificerade konsulter, på längre eller kortare uppdrag. Med brett urval av kompetenser inom utveckling av programvara kan vi erbjuda programmerare inom Java, C#, .Net, PHP, ADA och Delphi samt flertalet databaser.

Kodförvaltning

Egenutvecklade som behövs i verksamheten, men där utvecklarna slutat? Vi åtar oss att utifrån förvaltningsavtal eller projekt underhålla, uppdatera och vid behov utveckla äldre eller egenutvecklad programvara.

Driftpaket Guld

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, proaktiv system- och nätverksmonitorering, automatiserad patchning, underhåll av servrar och klienter samt tillgång till en kunnig supportavdelning; med fastpris.

Driftpaket Silver

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, proaktiv system- och nätverksmonitorering, automatiserad patchning, underhåll av servrar och klienter samt tillgång till en kunnig supportavdelning.

Driftpaket Brons

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, grundläggande system- och nätverksmonitorering samt vid behov tillgång till en kunnig supportavdelning.

Driftpaket Platina

Tillgång till AVG Managed Workplace via externa servrar, hanterade av Västgöta-Data AB säkerställs minimal investering och tid från idé till färdig lösning. Konfiguration av AVG MW hanteras sedan av er egen organisation med Västgöta-Data som stöd.

IT-revision

Systematisk granskning av IT-system med avseende säkerhetskultur, backup, skydd mot skadlig kod, uppdateringar, säkerhetskonfiguration och översyn av brandväggar & behörighetssystem. Vi ökar er motståndskraft mot IT-baserade hot och risker.