Lämpliga IT-system som gör rätt saker!

Västgöta-Data AB ser till att era IT-system tillhandahåller pålitlig och korrekt information, i rätt tid, till behöriga användare. Vi levererar både digitaliserings-, utvecklings- och förvaltningtjänster samt egenutvecklad serverprogramvara, för säker hantering av dokument, filer och information.

Drift- och supportavdelningen designar och underhåller moderna anpassade lösningar i moln- eller on-premise som kombinerar Office365, MS Azure, AWS, serverhotell och tillförlitliga backupsystem och automatiserad systemadministration. Vårt kundlöfte är att säkerställa funktionella och lämpliga lösningar för er verksamhet.

ProVide

ProVide är en lättanvänd, säker och högpresterande server-programvara för användar- och system-system-kommunikation. ProVide utvecklas av Västgöta-Data AB och innefattar SFTP/HTTPS/FTP/FTPS samt TFTP.

Agentway

AgentWay® är både infrastruktur och verktygslåda för företag som vill konsolidera data, populera och analysera datalager, eller sammanställa dagsaktuella rapporter från affärs- och verksamhetssystem. Kan integreras med samtliga BI-system.

Bizview

BizView är ett av de ledande systemen för budgetering, prognos, rapportering och analys i Norden. Fungerar som motor för planering, budgetering, prognostisering och verksamhetsstyrning.

Programmering

Möt digitaliseringens utmaningar med rätt team. Erfarna programmerare, systemutvecklare och analytiker hjälper dig att planera, utveckla, införa och förvalta teknikens möjligheter.

Resurskonsulting

Kvalificerade konsulter, på längre eller kortare uppdrag. Med brett urval av kompetenser inom utveckling av programvara kan vi erbjuda programmerare inom Java, C#, .Net, PHP, ADA och Delphi samt flertalet databaser.

Kodförvaltning

Egenutvecklade som behövs i verksamheten, men där utvecklarna slutat? Vi åtar oss att utifrån förvaltningsavtal eller projekt underhålla, uppdatera och vid behov utveckla eller förvalta programvara.

Driftpaket Guld

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, proaktiv system- och nätverksmonitorering, automatiserad patchning, underhåll av servrar och klienter samt tillgång till en kunnig supportavdelning; med fastpris.

Driftpaket Silver

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, proaktiv system- och nätverksmonitorering, automatiserad patchning, underhåll av servrar och klienter samt tillgång till en kunnig supportavdelning.

Driftpaket Brons

Effektivt skydd mot virus och skadlig kod, grundläggande system- och nätverksmonitorering samt vid behov tillgång till en kunnig supportavdelning.

Driftpaket Bas

Tillgång till Barracuda MW via hostade servrar hanterade av oss; säkerställer minimal investering och tid från idé till färdig lösning. Konfiguration av MW hanteras sedan av er egen organisation med Västgöta-Data som stöd.

IT-revision

Systematisk granskning av IT-system med avseende säkerhetskultur, backup, skydd mot skadlig kod, uppdateringar, säkerhetskonfiguration och översyn av brandväggar & behörighetssystem. Vi ökar er motståndskraft mot IT-baserade hot och risker.